میرزاده خاتون

کتاب زیورهای زنان ایران از دیرباز تاکنون ،جلیل ضیاءپور رو ورق می زدم که این عکس نظرم رو جلب کرد. احساس کردم متفاوته. واسه دوره ی قاجار با اون زن های چاق و سیبیلو که توی همه ی عکس ها هیجان زده هستن ، بیش از حد آرامش داره و به علاوه جدی و با وقار و از همه بهتر خونسرده. انگار نه انگار که دوربین برای اولین بار وارد مملکت شده و دارن با این وسیله ی عجیب و غریب ازش عکس می گیرن. امتیاز دیگه ای که داره زیبایی متفاوتش با عصر خودشه. نه خبری از ابروهای به هم پیوسته هست ، نه از چاقی و نه سیبیل های سیاه رنگ. موهای سیاه و پریشونش ریخته روی شونه ش و حواسش کللن یه جای دیگه س!  

  • میرزاده خاتون