میرزاده خاتون

می‌دونی عزیز دلِ مادر، آدما دو دسته هستن: اونایی که توی زندگی‌شون مشکل دارن اما تصمیم گرفتن شاد زندگی کنن. دسته دوم اونایی که توی زندگی‌شون مشکل دارن و تصمیم گرفتن غمگین زندگی کنن. درهرصورت زندگی ِ بدون مشکل وجود نداره. هیچ کجا، برای هیچکس.

تو سعی کن جزوِ دسته‌ی اول باشی عزیزدلم. توی همه‌ی فراز و نشیب‌های زندگی، موقع تجربه‌ی دردها و بی‌عدالتی‌ها، راهی برای شاد بودن پیدا کن.

  • میرزاده خاتون