میرزاده خاتون

عزیزتر از جونم،این رو بدون که خوشبختی به مال و منال نیست. به رشته تحصیلی و مدرک دانشگاهی نیست. خوشبختی به ازدواج نیست. به اینکه ازدواج کردی یا نه. خوشبختی به داشتنِ بچه نیست. به اینکه بچه‌دار می‌شی یا نه. خوشبختی به حرف مردم نیست. خوشبختی به هیچکدوم از اینها وابسته نیست که از نداشتن‌ِش توهم بدبختی بهت دست بده. خوشبختی یه حسه که با فکر و ذهن‌ت در ارتباطه. خوشبختی یعنی توی همین لحظه با وجود تلاش‌ت برای آینده، زندگی امروزت رو دوست داشته باشی. خوشبختی یعنی زندگی تو. یعنی رضایت تو. یعنی لبخند خودِ خودت. خوشبختی یعنی اینکه خودت رو اون‌جوری که هستی و زندگی‌‌ت رو اون‌جوری که هست، دوست داشته باشی. بهت قول می‌دم عزیزم که این نهایت خوشبختیه :)


  • میرزاده خاتون