میرزاده خاتون

از خودم می‌پرسم اگه طبیعی باردار نمی‌شدم حاضر بودم این همه رنج رو برای داشتنِ بچه تحمل کنم؟ .. بعد کامنت‌های فارسی زیر این خبر رو می‌خونم. آدمایی که خطاب به مادرِ این بچه نوشتن: خیلی احمقی که با زور آمپول یه‌نفر رو به جمعیت جهان اضافه کردی! و از اینجور حرفا.

کاش می‌شد به همه‌ی اون آدما فهموند که بچه داشتن چقدر لذت بخشه. حیفه که آدم وقتی که دیگه وقتش شده هی چشیدنِ این لذتِ عجیب رو عقب بندازه و الکی خودش رو از تجربه‌ی این بهترین حس دنیا محروم کنه. لطفن اشتباه نکنید و بیخودی خودتون رو پشت بهونه‌های واهی که من و امیرم هرروز برای هم ردیف می‌کردیم، پنهون نکنید.. که بزرگترین اشتباه عالم رو می‌کنید. اگه ازدواج کردین و بچه می‌خواین، الکی به تعویق نندازید، که هرچی بیشتر جلوگیری کنید، باردار شدنِ طبیعی هم سخت‌تر می‌شه. 


  • میرزاده خاتون