میرزاده خاتون

امیر عادت کرده وقتی داره فوتبال تماشا می‌کنه و من می‌رم سمتش، کنترل رو از روی میز برمی‌داره می‌گیره دستش که نکنه کانال رو عوض کنم! وقتی میشینم، دوباره کنترل رو می‌ذاره رو میز !!! D:  طفلکی عادت کرده، وگرنه من خیلی وقته به این نتیجه رسیدم که لذتی که در فوتبال‌تماشاکردن با همسر هست، در عوض کردنِ کانال نیست! میشینم باهاش فوتبال نگاه می‌کنم بعد تیم حریفش رو تشویق می‌کنم حرص بخوره :b

  • میرزاده خاتون