میرزاده خاتون

از حقارت آدمها کینه به دل نگیر. اونها گاهی حسادت کورشون می‌کنه. فرق نمی‌کنه چند ساله باشن. چه مدرکی داشته باشن. حساب بانکی شون پر باشه یا خالی. آدمیزاد وقتی حسود می‌شه حقیرترین موجود دنیاست.  • میرزاده خاتون