میرزاده خاتونپارسال که رفته بودیم هند این عکس رو انداختم. فکر می‌کنم تو آگرا گرفته باشم یا دهلی. دقیق یادم نیست. فقط یادمه که ازش خوشم اومده بود. با اینکه نمی‌فهمیدم چی می‌گه اما به‌نظرم شیرین زبون اومد. یا به‌قول امیر،کیوت بود. بعدشم اینکه من این رنگ پوست رو خیلی دوست دارم :)

  • میرزاده خاتون