میرزاده خاتون

گاهی وقت ها که دلمون می گیره با بابات نیت می‌کنیم و دیوان غزلیات شمس رو باز می‌کنیم.
دیشب وصف حال خودمون بود:

آمد بهار خرم و آمد رسول یار

مستیم و عاشقیم و خماریم و بی‌قرار

ای چشم و ای چراغ روان شو به سوی باغ

مگذار شاهدان چمن را در انتظار
...
  • میرزاده خاتون