میرزاده خاتون

می‌دونی هر آدمی تو زندگی‌ش هزار تا اشتباه می‌کنه. یه تصمیمی رو زودتر از موقع می گیره و یکی رو دیرتر. همین می‌شه اشتباهش. اما بزرگترین اشتباه هرآدمی اینه که تصمیم‌های یکی دیگه رو قضاوت کنه و اون‌ها رو اشتباهات زندگی اون شخص بدونه.این رو بدون که ما هیچ وقت از واقعیت زندگی یه نفر دیگه، از گذشته و اتفاقاتش خبر نداریم. پس هیچوقت زندگی آدم‌ها و تصمیماتشون رو قضاوت نکن.  • میرزاده خاتون