میرزاده خاتون

نمی‌دونم چرا تا شب می‌شه یه استرس عجیبی می‌یاد سراغم و هرکاری می‌کنم خوابم نمی‌بره. یعنی دیر خوابم می‌بره. امیر تقریبن دو ساعتی زودتر از من می‌خوابه. ولی هر یه ربع یه بار غلت می‌زنه می‌گه: شب‌بخیر، ببخشید خوابیدم!!! دوباره تا یه ربع بعدش..  :|  می‌خوام به صورت کتبی واسه‌ش بنویسم عزیزم اشکال نداره که زودتر از من می‌خوابی. با مهر و امضا. شاید شب‌ها راحت خوابید طفلک :|

  • میرزاده خاتون